De eerste overtuiging

De eerste overtuiging is het geloof in de meerwaarde van investeren in duurzaam personeelsbeleid als langetermijnstrategie.

Duurzaamheid betreft niet alleen de materiële kant van een organisatie maar ook de personele kant. Hierbij speelt het welzijn van de mens een centrale rol. Iedere organisatie is net zo gelukkig als de mensen die er deel van uitmaken.

Er is een verschuiving gaande in onze kijk op de positie van de mens in een organisatie. De ‘werknemer als middel in het productieproces’ verandert in de ‘werknemer als drager van kennis en expertise’, die pas uniek wordt door zijn kwaliteiten en talenten. Op deze manier wordt hij tot een belangrijk kapitaal van zijn organisatie. Investeren in het welzijn van de mens binnen de organisatie is in dit geval geen luxe meer maar een verstandige investering voor continuïteit en stabiliteit van een organisatie.

De tweede overtuiging

Een tweede overtuiging is de noodzaak van een kritische kijk op hoe we omgaan met tijd.

Tijd nemen en tijd geven aan iets of iemand betekent aandacht en inlevingsvermogen tonen. Het zorgt voor het laten ontstaan van: een nieuw idee; een creatieve uiting; de oplossing van een probleem; het verkrijgen van inzicht.

Het gevolg van ‘geen tijd te hebben’ is stress. Stress zorgt ervoor dat wij onze geïnspireerde, creatieve en innovatieve kracht verliezen. De winst van tijd nemen betekent meer productiviteit vanwege het zo verkregen gevoel van welzijn.

De derde overtuiging

Een derde overtuiging gaat over ‘denken’ als overschat instrument bij het maken van keuzes in organisaties. In onze ogen is denken alleen maar zinvol als het in een goede balans staat met het ‘voelen’ en het ‘doen’.

Een mens bestaat niet enkel uit kennis, maar ook uit vaardigheden, talenten en zijn gevoelswereld.

Communicatieprocessen zijn het meest effectief als zij rekening kunnen houden met al deze aspecten van de mens in de organisatie. Kennis heeft een anker nodig in de belevingswereld van het gevoel om te kunnen aarden.

Ons gevoel en ons innerlijk weten is de eigenlijke stuurman (m/v) aan boord als het om onze keuzes gaat. Beslissingen en meningen worden uiteindelijk altijd pas als goed en kloppend ervaren als zij ook in ons gevoel als ‘waar’ worden beleefd.

Als organisatie heb je tools nodig om in contact te treden met zowel het denken als het voelen van de mensen die samen de organisatie vormen.