Home

DE REIS VAN DE HELD(IN)

Een metafoor voor het werken met ontwikkelprocessen

De ‘Reis van de Held’ is een eeuwenoud mythologisch thema en heeft mij enorm geïnspireerd in mijn werk met mensen in ontwikkelingsprocessen. De archetypische kracht en symboliek van ‘De Reis van de Held’, gebruik ik als metafoor voor trainingen in het bedrijfsleven, alsook in individuele begeleidingstrajecten van mensen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Ieder proces verloopt eigenlijk net als een reis: er zijn hoogte- en dieptepunten en je wordt vaak nog het meest beïnvloed door situaties en medereizigers die zich van buitenaf ‘zo maar’ lijken aan te dienen. Dit wordt heel mooi uitgebeeld in de avonturen die Parcifal moet ondergaan, een van de ridders van King Arthur, op zijn zoektocht naar de heilige graal. (Het doel dat wij willen bereiken)

Op iedere reis ontstaan bovendien uitdagingen en crisismomenten, die achteraf gezien vaak onze grootste leermeesters bleken te zijn. Om een crisissituatie te kunnen transformeren, zo leren ons de oude mythologieën, moet de held een geheim ontrafelen dat zich pas aan hem openbaart als hij er rijp voor is. Om deze rijping te bereiken, moet de held stap voor stap kennis maken met de wetmatigheid van het bestaan.  (Het ontwikkelproces dat wij moeten doorlopen)

Hierbij krijgt hij vrijwel altijd, en op de juiste momenten, hulp van een gids/helper, die met hem mee kijkt en hem adviseert. (De coach/trainer die het proces bewaakt). Alleen wanneer de held de juiste kennis heeft opgedaan, kan hij de hobbels nemen en de stenen uit de weg ruimen die hem ervan weerhouden zijn doel te bereiken. (De training die de juiste tools in handen geeft)

Laat je verrassen hoe deze oude beelden en verhalen nog altijd betekenis hebben in ons hedendaagse leven, en hoe toepasselijk hun wijsheid voor ons kan zijn!

Kijk voor meer informatie over mijn trainingen onder VOOR ORGANISATIES.
Ben je een collega die met deze methode zou willen gaan werken? Kijk dan onder COACHES & TRAINERS.