Een organisatieopstelling is een zeer krachtige methode om onderliggende processen zichtbaar te maken.

Een organisatie is net als een familie een systeem waarin mensen in relatie tot elkaar staan. Vanuit hun verschillende functies, posities en individuele geaardheid maken zij er deel van uit. Dit zorgt voor tal van invloeden die op elkaar inwerken. Onuitgesproken gevoelens, aannames en oordelen spelen hierbij een grote rol. Dit kan voor veel ruis in een organisatie zorgen.

Wat kan een opstelling zichtbaar maken?

Bijvoorbeeld de oorzaak van stroef lopende communicatieprocessen. Waarom iemand in de weerstand schiet en gezamenlijke doelen niet gehaald worden.

Maar ook hoe de relatie tussen de organisatie en haar doelgroep zich verhoudt. Waarom bijvoorbeeld de omzet daalt en welke factoren hierin een rol spelen.

Ook voor het toetsen van draagvlak bij het maken van keuzes is een opstelling een zeer effectieve graadmeter. Waar ligt de focus van de directie? Waar staat de MT en hoe verhouden zich de medewerkers hiertoe?  Vaak worden nieuwe doelen die tot veranderprocessen leiden top down genomen met alle gevolgen van dien. Medewerkers voelen zich hierdoor niet gezien en schieten in de weerstand. Hoe hiermee om te gaan en waar aanzetten om een veranderproces goed te laten verlopen, dat is de vraag waarop men door een opstelling een goed antwoord kan vinden.

Opstellingen kunnen alle processen die zich binnen een organisatie afspelen duidelijk maken maar ook alle processen die zich buiten een organisatie afspelen.

Hierbij wordt nooit naar goed en fout gekeken, er worden alleen verhoudingen zichtbaar gemaakt. De informatie die een opstelling geeft is altijd authentiek en zuiver en derhalve zeer betrouwbaar. Hierdoor worden oplossingen zichtbaar en kan men zeer effectief aan verbeteringen werken.