Een organisatie is het resultaat van alle invloeden van binnen alsook van buiten. Het totaal van alle mensen die erbij betrokken zijn vormt het kloppend hart dat haar levend maakt. Een organisatie is nooit af: er is altijd een verleden dat invloed heeft op de activiteiten in het heden die wederom bepalend zijn voor de weg naar morgen.

BOG  organisatieadvies kan op verschillende lagen in de organisatie ingezet worden:

  • Zo kunnen wij  een inspirerende rol aannemen bij het bedenken van visionaire toekomstscenario’s, van waaruit men praktisch haalbare doelen kan formuleren.
  • Wij geloven in draagvlak creëren door een beweging bottom up in werking te zetten. Medewerkers betrekken bij processen resulteert altijd in meer binding aan het resultaat en kan waardevolle informatie bevatten voor leidinggevende en directieleden.
  • Individuele coaching-gesprekken voeren over alles wat te maken heeft met het functioneren van een mens in zijn organisatie. Het thema ‘ik en de ander’ gaat over bewustwording van zichzelf en de bril waarmee men naar de mensen om zich heen kijkt en de wereld waarin men leeft beschouwt. Dit bewustwordingsproces is essentieel om de samenhang tussen eigen gedrag en de reactie hierop vanuit de buitenwereld te doorzien. De sfeer in een organisatie wordt immers vooral bepaald door de emotionele intelligentie van de mensen die er deel van uitmaken.
  • Team-coaching, zowel in combinatie met leidinggevende als voor zelfsturende teams kan vooral tijdens verander-trajecten van groot belang zijn. Maar ook het werken aan cultuurvraagstukken zorgt voor een fijne en productieve werkomgeving. Voor dit doeleinde is er een eigen methode ontwikkeld waarmee processen en posities in een groep zichtbaar gemaakt kunnen worden. Hierbij werken wij met archetypische beelden waardoor mensen zichzelf en de situatie waarin zij verkeren onmiddellijk herkennen. Dit als vertrekpunt gebruikende  kunnen we alle vormen van veranderprocessen optimaal begeleiden.