De coachmatrix

Met behulp van de coachmatrix maken wij een analyse van uw specifieke situatie en formuleren wij zo de juiste ‘coachvraag’. Aan de hand van deze coachvraag zullen wij uw persoonlijke doelen vaststellen en achterhalen wat de hierbij behorende actiepunten moeten zijn.

Socratisch coachen

Socratisch coachen is een methode waarbij men door middel van een specifieke ‘ondervragingstechniek’ iemands denkbeelden toetst op belemmerende overtuigingen/irrationele denkpatronen. Het doel van deze methode is te toetsen welke overtuigingen ‘rationeel’ houdbaar zijn en welke niet (bijv. de overtuiging ‘ik deug voor niets’). De ondervraagde ziet door deze methode in, dat zijn vaak irrationele belemmerende overtuigingen uiteindelijk niet ‘houdbaar’ zijn, dat wil zeggen: niet rationeel verdedigbaar. Door dit inzicht ontstaat een opening om deze belemmerende overtuigingen om te gaan buigen naar stimulerende overtuigingen.

De transactionele-analyse

De transactionele-analyse verschaft ons inzicht in dieperliggende behoeften, angsten, wensen en valkuilen die aan ons oppervlakkige handelen ten grondslag liggen. Zij leert ons in te zien wat het is dat ons drijft en beweegt en op welke overtuigingen ons wereldbeeld gestoeld is. Hiermee ontsluiert zij de diepere beweegredenen van ons dagelijkse functioneren en kan zij zowel als communicatie- alsook als gedragsmodel gebruikt worden.

Systemisch opstellingswerk

Familie- en organisatieopstellingen ook wel ‘systemisch werken’ genoemd, is  ontwikkelt door de Duitse familietherapeut Bert Hellinger. Opstellingen zijn zeer krachtig en verassend effectief. Zij geven inzicht in de onderliggende, vaak onbewuste verbindingen/verstrikkingen tussen mensen, en laten zien wat nodig is om de balans binnen ‘het systeem’ (de familie/de organisatie) te kunnen herstellen. Hierdoor is deze methode met name bij het inzichtelijk maken van blokkades en conflicten erg geschikt. (Voor verdere informatie over familie -en organisatieopstellingen zie www.hellingerinstituut.nl)

Werken met beelden vanuit het onbewuste

Bekend geworden door de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung,  kan deze methode erg verhelderende informatie verschaffen over ons zelfbeeld, onbewuste overtuigingen over de ander en de wereld om ons heen. Het naar boven halen van dergelijke informatie zorgt vaak voor nieuwe inzichten en maakt oorzaak en gevolg inzichtelijk.

Het door BOG ontwikkelde coaching en trainerstool: ‘De reis van de held’, is gebaseerd op het werken met archetypische beelden die de wetmatigheden van alle vormen van ontwikkelprocessen zichtbaar maakt. Deze methode kan zowel voor individuele begeleiding van mensen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling gebruikt worden als bij het werken met teams. Hierbij kan men bijvoorbeeld zien  welke eigenschappen in een groep vertegenwoordigt zijn en welke niet. Ook wordt duidelijk waar de individuele teamleden in het proces staan waardoor deze methode een zeer effectieve tool is tijdens verandertrajecten.

Voor zelfsturende teams kan deze werkvorm een ideaal zelftoetsingsinstrument zijn waarmee men  de groepsdynamiek zeer positief kan beïnvloeden.