foto-6Bob Claassen, student van de hogeschool van de Kunsten te Utrecht, ontwierp de nieuwe afbeeldingen van een kaartenreeks die onder de titel ‘de Reis van de Held’ in productie zal gaan . Deze kaartenreeks kan door coaches en trainers worden ingezet om ontwikkelprocesse van mensen in organisaties zichtbaar te kunnen maken. De afbeeldingen vertegenwoordigen archetypische fases in dit proces en kunnen door hun symboliek een directe toegang tot ons onbewuste leggen. Hierbij hebben ze zowel een persoonlijke als een collectieve betekenis en geven zij een zeer waardevolle momentopname van waar wij staan ten opzichte van het proces waarin wij ons bevinden.

Bob ervoer het ontwerpen van de afbeeldingen ook als een echt proces. “Het heet niet alleen maar ‘de Reis van de Held’ maar het ontwerpen was ook echt een Reis voor mij”, zo zijn commentaar. In mijn volgende blog zullen jullie een van de ontwerpen te zien krijgen…