‘De Reis van de Held’ is een krachtige verbeelding van de ontwikkelingsweg die wij als mens afleggen door de veranderingen, uitdagingen en crisissituaties die het leven ons biedt. Zie je het leven als een reis met hoogte- en dieptepunten, dan is het fijn om te weten dat deze ‘reis’ naar bepaalde wetmatigheden luistert. Wetmatigheden die ouder zijn dan onze mythologische verhalen middels deze op een zeer inzichtelijke manier uitgebeeld worden. Als coach en begeleider in deze processen kun je gebruik maken van middelen die deze reis in de ‘onderwereld’ van de cliënt tot een inspirerend avontuur maken dat tot meer zelfkennis en wijsheid kan leiden. Anne Pauen zal laten zien hoe je door middel van archetypische beelden kunt werken met de cliënt in zijn symbolisch bewustzijn. Inzetbaar in alle crisissituaties waarin een cliënt geconfronteerd word met angsten en zingevingsvragen tijdens veranderprocessen in zijn leven.

Anne Pauen is als coach en trainer opgeleid aan de Alba Academie, heeft een opleiding gevolgd aan het Centrum voor Systemische Opstellingen van Elmer Hendrix en volgt op dit moment aan het Jungiaans Dieptepsychologisch Instituut te Nijmegen de opleiding als Jungiaans analytisch therapeute. Zij heeft een grote interesse in oude culturen en de daarmee verbonden oude kennis die op het snijvlak van filosofie, natuurwetenschap en religie ligt. Het oude weten te integreren in ons moderne westerse wereldbeeld is haar passie. Als jij deze workshop volgt zul je de wetmatigheden ervaren aan hand van oude symbolische beelden en zien op welk punt van de reis jezelf staat…