Organisaties

DE REIS VAN DE HELD

Een metafoor voor mens & organisatie in ontwikkeling

Een organisatie bestaat uit mensen die samen op reis zijn. Soms gaat de reis voorspoedig en soms zit het tegen. Samen op reis zijn betekent ook rekening met elkaar houden.
Niet iedereen heeft hetzelfde tempo en soms wil de één naar rechts terwijl de ander naar links wil. Geen grotere uitdaging dan alle neuzen dezelfde kant uit te krijgen en vanuit een ‘wij- gevoel’ aan het doel te werken.

Mijn diensten zijn erop gericht leidinggevende te ondersteunen in hun werk tijdens veranderprocessen.
Bij veranderprocessen spelen angsten, onzekerheid en weerstanden een grote rol en vormen daarom ook de grootste belemmerende factor bij het implementeren van nieuwe plannen en projecten in een organisatie. Leiding geven in dat soort situaties wordt dan ook vaak en terecht als een grote uitdaging ervaren.
Een combinatie van vakinhoudelijke kennis vanuit de organisatie en de ondersteunende psychologische kennis vanuit mijn vakgebied, staan dan ook garant voor echte acceptatie van het proces. Dit zorgt voor een duurzame binding met de doelen door de mensen die hierbij betrokken zijn.

Om succes te kunnen verzekeren heb ik een methode ontwikkeld die snel en effectief duidelijk maakt op welk punt van het veranderproces men staat. Door dit in kaart te brengen, kan er veel makkelijker en doeltreffender aan een gezamenlijk vertrekpunt worden gewerkt.

Over de methode:
Door middel van tweeëntwintig archetypische beelden, wordt het verloop van een ontwikkelproces uitgebeeld, aan hand van het mythologische thema:

DE REIS VAN DE HELD

De methode maakt wetmatigheden in processen zichtbaar, is verrassend en confronterend en daardoor zeer effectief. Mensen reageren vaak overdonderd, spontaan en gefascineerd omdat de beelden iets spiegelen waarvan zij zich op dat moment niet bewust zijn maar het wel onmiddellijk herkennen als zij ermee geconfronteerd worden. Op deze manier kan de uitkomst als opening voor een gesprek dienen of ter verheldering van een situatie gebruikt worden.
Deze methode richt zich op de mens als individu maar maakt ook zichtbaar waar hij als deel van een groep staat.

Voor meer informatie en uitleg neem gerust contact op.