Coaches & trainers

Zoek je verdieping in je vak en heb je zin in nieuwe tools zodat je werk een interessante boost krijgt?

Laat je dan inspireren door de eeuwenoude archetypische beelden van de Reis van de Held(in).
Door tweeëntwintig beelden wordt de wetmatigheid van ontwikkelprocessen uitgebeeld, aan hand van dit mythologische thema.

Over de methode
De methode maakt processen zichtbaar, is verrassend en confronterend en daardoor zeer effectief. Mensen reageren vaak overdonderd, spontaan en gefascineerd omdat de beelden iets spiegelen waarvan zij zich op dat moment vaak niet bewust zijn maar wel onmiddellijk herkennen als zij ermee geconfronteerd worden. Op deze manier kan de uitkomst als opening voor een coachgesprek dienen of ter verheldering van een situatie gebruikt worden. Tijdens individuele begeleiding kun je de persoonlijke of professionele ontwikkelprocessen van een mens zichtbaar maken.

Deze methode richt zich zowel op de mens als individu als op de mens als deel van een groep. Op deze manier kan men niet alleen inzicht verkrijgen in de individuele ontwikkelprocessen maar óók in de verschillende posities van de leden van een team. Bij het werken met teams kun je op deze manier zien waar ieder lid van de groep op dat moment staat. Deze informatie kan vervolgens als vertrekpunt dienen om de groep weer op een lijn te krijgen.

De Reis van de Held is een Jungiaanse lezing van een eeuwenoud mythologisch thema dat diep binnen in ieder mens aan het werk is. Ieder mens is een Held en ieder leven is een Reis met zijn eigen verhaal… ‘De Reis van de Held’ schetst aan hand van 22 archetypische afbeeldingen de ontwikkeling van het menselijk bewustwordingsproces. De wetmatigheden die daaraan ten grondslag liggen waren al in de oudheid bekend, terug te vinden in mythologieën en oude wijsheidstradities.

Door de archetypische betekenis van de afbeeldingen is er een kaartenreeks ontstaan die gebruikt kan worden voor het zichtbaar maken van ontwikkel- en veranderprocessen in iemands persoonlijke- en professionele leven.

De wereld van de archetypes hoort bij ons onbewuste en spreekt in symbolen tot ons. Bij de tweeëntwintig afbeeldingen gaat het om het individuatieproces dat C. G. Jung de ‘ontdekking van het Zelf’ noemde, een proces dat de mens uiteindelijk tot Zelfkennis leidt. ‘De Reis van de Held’ is zeer geschikt voor mensen die in hun professionele leven met mensen in veranderprocessen te maken hebben. Deze methode biedt een verdiepingsslag door onbewuste inhouden bewust te maken waardoor het werken tijdens deze processen veel effectiever en authentieker wordt.

Hoe werkt het ? Wil je kennis maken met de kracht van projectie? Laat dan eerst de afbeelding op je in werken, dat wat spontaan in je opkomt laat je zien wat in je persoonlijk onbewuste leeft. De betekenis-kaart gaat over de archetypische laag van de afbeelding.  Dat zijn de beelden die in ons collectief onbewuste sinds mensengeheugenis in vorm van symbolen aanwezig zijn. Hierdoor krijg men meer informatie over: – waar iemand nu staat in zijn ontwikkeling, –    de eigenschappen, deugden en doelen die men moet gaan ontwikkelen om ‘de Reis’ goed te kunnen doorstaan.

Als organisatieadviseur, trainer en coach heb ik met deze methode heel bijzondere ervaringen mogen verzamelen. Om ook collega’s de gelegenheid te bieden hiermee te kunnen werken heb ik besloten om de afbeeldingen als kaartenreeks uit te geven.  Voor professionals die meer informatie over de dieptepsychologische manier van procesbegeleiding willen weten zullen  er vanaf de zomer 2018 kennismakingsworkshop’s georganiseerd worden.  Van de zomer komt er een summerschool van een week waar men ondergedompeld wordt in de persoonlijke proceservaring van ‘De Reis van de Held’.  Voor degenen die zich nog meer willen verdiepen in de dieptepsychologische achtergronden van deze methode wordt later in het jaar een masterclass aangeboden.

Binnenkort zal er op de website www.dereisvandeheld.nl  meer informatie te vinden zijn.