Coaches & trainers

Zoek je verdieping in je vak en heb je zin in nieuwe tools zodat je werk een interessante boost krijgt?

Laat je dan inspireren door de eeuwenoude archetypische beelden van de Reis van de Held(in).
Door tweeëntwintig beelden wordt het verloop van ontwikkelprocessen in ons leven uitgebeeld, aan hand van dit mythologische thema.

Over de methode
De methode maakt wetmatigheden in processen zichtbaar, is verrassend en confronterend en daardoor zeer effectief. Mensen reageren vaak overdonderd, spontaan en gefascineerd omdat de beelden iets spiegelen waarvan zij zich op dat moment vaak niet bewust zijn maar wel onmiddellijk herkennen als zij ermee geconfronteerd worden. Op deze manier kan de uitkomst als opening voor een coachgesprek dienen of ter verheldering van een situatie gebruikt worden.
Deze methode richt zich zowel op de mens als individu als op de mens als deel van een groep.
Tijdens de individuele begeleiding kun je de persoonlijke of professionele ontwikkelprocessen van een mens zichtbaar maken.
Bij het werken met teams kun je op deze manier zien waar iedereen op dat moment staat. Deze informatie kan vervolgens als vertrekpunt dienen om de groep weer op een lijn te krijgen.

Over de tools
Als tools gebruik ik de archetypische beelden van de Grote Arcana.
Achter deze kaarten schuilt de kennis van vele oude culturen, die de wetmatigheid van het menselijk bestaan al lang voor ons door hadden. De beelden openen de deuren tot ons onbewuste en geven op die manier informatie die vaak verrassend maar zeer overtuigend en betrouwbaar is, waardoor wij meer inzicht krijgen en authentiekere keuzes kunnen maken in onze ontwikkeling, tijdens veranderprocessen in ons leven.
Het geheim van deze methode zit hem in het werken met archetypische beelden die in de diepste en oudste lagen van ons onbewuste zitten.
Hierdoor gaat u letterlijk en figuurlijk met uw cliënten de diepte in waar de archetype beelden en energieën zitten die de verborgen drijfveren van onze gevoelens, wensen en verlangens zijn.

Net als Jung, ben ik al mijn hele leven gefascineerd door de enorme kennis van oude culturen over dat, wat wij tegenwoordig psychologie noemen. Het leek mij dan ook de juiste tijd, om de oude symbolen van hun stoffige imago te bevrijden en hun een plek in de toegepaste psychologie te geven. Een plek waar zij mijn inziens ook thuis horen.

Om met de beelden in de coaching en trainers praktijk te kunnen werken, ben ik samen met student van de Hoge school der Kunsten te Utrecht bezig, een set kaarten te ontwikkelen die op eigentijdse manier de ‘Reis van de Held’ aan hand van 22 archetypische beelden uitbeeldt.
De set kaarten bestaat uit:
– 22 archetypische afbeeldingen, die ieder voor zich een onderdeel van ‘de reis‘ beschrijven
– 22 betekeniskaarten, waarbij de psychologische en symbolische achtergrond wordt toegelicht
– 1 totaaloverzicht van alle kaarten om de verschillende onderdelen en het verloop van de reis zichtbaar te maken
– 12 kaarten met tips over de inzet in de trainers en coaches praktijk

In een apart te verschijnen boek zal ik naast de praktische toepasbaarheid voor professionals ook interessante achtergrondinformatie geven over de psychologische, mythologische en cultuurhistorische aspecten van de Reis van de Held. Hiermee wil ik laten zien hoe deze achtergrondinformatie inspiratie een verrijking kan bieden voor mensen in hedendaagse organisaties.
Deze onderwerpen komen ook tijden de lezingen, workshops en trainingen aan bod.

Ben je geïnteresseerd?
Voor geïnteresseerden organiseer ik regelmatig lezingen, workshops en trainingen. Hierbij ga ik dieper in op de theoretische achtergrond van de Jungiaanse dieptepsychologie, laat ik voorbeelden van de symbolische werkelijkheid bij de Alchemisten zien en deel ik mijn kennis over het mens en wereldbeeld van de VEDA, waarbij de beschrijving van de opbouw van het menselijk bewustzijn een belangrijk onderdeel is. Met veel genoegen zie ik iedere keer weer, hoe zeer deelnemers geraakt worden door de verhalen achter en het werken met deze oude beelden.
Uiteraard worden tijdens de bijeenkomsten veel praktische werkvormen aangeleverd, ga je er zelf mee aan de slag en deel je ervaringen met medecursisten.
Aan het eind ga je met veel nieuwe indrukken en boordevol praktisch werkmateriaal de deur uit en zul je met een verruimde blik naar mensen in hun ontwikkelprocessen gaan kijken.

Voor informatie over de cursussen raadpleeg mijn agenda of neem contact met mij op.