Familieopstellingen

Familieopstellingen maken de oorzaak van verstoorde relaties zichtbaar en geven je inzicht bij het onderzoeken van een thema.

familieopstelling Anne PauenFamilieopstellingen zijn door de Duitse familietherapeut Bert Hellinger ‘verfijnd’ en uitgewerkt tot hetgeen wij heden de dag onder ‘familieopstellingen’ verstaan. Ook bekend onder het begrip systemisch werk.

Jouw familie van herkomst is het eerste en tevens meest belangrijke systeem waarvan jij deel uitmaakt en heeft daardoor grote invloed op jouw verdere leven.

Familieopstellingen zijn een zeer krachtig middel om bijvoorbeeld erachter te komen wat de onderliggende oorzaak van conflicten in families zijn. Vaak heb je met een of meerdere familieleden een slechte band en zorgt dat voor veel spanningen en verdriet. Door middel van een opstelling kan de oorzaak achterhaalt worden en door ‘interventies’ aan een oplossing gewerkt.

Maar ook thema’s als angst en negatieve gedachten over jezelf, zoals “ik doe het nooit goed genoeg” kunnen worden opgesteld zodat je meer inzicht krijgt in jouw eigen functioneren.

Een ander gebied waarbij systemisch werk zeer effectief werkt is bij het maken van keuzes. Hierbij onderzoek je ‘het een’ maar ook ‘het ander’. Kijk je ernaar of jouw keuze ook ‘allebei’ zou kunnen zijn, of ‘geen van beiden’.Door je keuzes op te stellen kun je zelf als representant ondergaan wat de verschillende opties voor jou zouden kunnen betekenen.

Hoe werkt een familieopstelling?
Familieopstellingen maken zichtbaar wat er op relationeel gebied bij mensen speelt.
De representanten verwoorden de gevoelens van degene waarvoor zij ‘opgesteld’ worden zonder de persoon waarvoor zij staan te kennen.
Sinds de ontdekking van het morfogenetische veld in de kwantumfysica kan de werking ook wetenschappelijk aangetoond worden.
In dit voor ons onzichtbare energieveld schijnt een soort emotionele databank te zitten die voor iedereen toegankelijk is. Als therapeutisch middel boekt deze methode al sinds vijftig jaar overtuigende resultaten.
Systemisch werken en familieopstellingen zijn zeer effectieve methodes om meer inzicht in complexe vraagstukken te verkrijgen, door interventies voor te nemen kunnen ‘helende processen’ in gang worden gezet.

Sinds februari 2016 bestaat er een samenwerking met de dyslexiepraktijk ‘Repetitio’.  Hierbij gaat het over de wisselwerking tussen dyslexie en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. 

Dyslexie heeft invloed op de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind! Anders zijn is nooit leuk als kind. Je wilt erbij horen en in en groep niet het buitenbeentje zijn. Als iets je niet zo makkelijk afgaat als de rest van je klasgenoten kan dat op den duur tot een laag zelfbeeld leiden.  Veel kinderen met dyslexie hebben daar last van. Daarom kan begeleiding op sociaal emotioneel gebied voor een kind van groot belang zijn. Leren omgaan met ‘anders zijn’, is hierbij de insteek. Een familieopstelling laat zien wat er op emotioneel gebied zo allemaal speelt bij uw kind. Door een opstelling krijgt u meer inzicht in de leefwereld van uw kind waardoor u beter in staat bent op het gevoelsniveau een adequate ondersteuning te bieden. Een opstelling kan ervoor zorgen dat uw kind meer zelfbewustzijn uitstraalt, zich minder afzijdig houdt waardoor het actiever in zijn sociale contacten wordt.

Ik organiseer familieopstellingen op aanvraag. Neem dus rustig voor meer informatie vrijblijvend contact met mij op. Het tarief voor de vraagsteller is € 75 en voor representanten € 15

 

Ik heb belangstelling voor een familieopstelling

Ik wil graag:

een uitnodiging krijgen voor de volgende familieopstellingeen intake gesprekanders (licht hieronder toe alsjeblieft)

Toelichting

Vul deze code in: captcha