Methodiek

Inzicht krijgen in onze drijfveren, bewustwording van onze patronen en beweging brengen in onze processen is het doel van persoonlijke ontwikkeling 

De drie poorten van de mens

In mijn werk met mensen en organisaties werk ik vanuit ‘de drie poorten van de mens’: de poort van de ratio, de poort van de ziel en de poort van dematerie. De poort van de ratio ontsluit zich via het denken, de poort van de ziel via onze intuïtie en de poort van de materie via het doen. Ik ga ervan uit dat alle drie een evenredige behoefte aan ‘voeding’ hebben, en dat de mogelijkheid tot harmonie enkel kan ontstaan wanneer alle drie de poorten voldoende in ogenschouw worden genomen.

Tijdens uw proces zult u de verschillende poorten doorlopen: eerst zult u via het denken helder proberen te krijgen wat uw persoonlijke kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en doelen zijn. Vervolgens zult u voelen via u intuïtie welke kant u uit wilt en in de fase van het doen uitstippelen hoe u uw persoonlijke doelen stap voor stap kunt gaan verwezenlijken.

Inzet van de drie poorten bij organisaties

Ook organisaties benader ik vanuit de drie genoemde poorten. In mijn ogen is een organisatie namelijk een levend organisme, wiens kracht en potentie gelijk staat aan de kracht en potentie van de mensen die deel van haar uitmaken. Ook een organisatie kan rationeel reflecteren op haar eigen sterkten en zwaktes. Tevens kan een organisatie naar aanleiding hiervan bepaalde visies, doelen en toekomstdromen formuleren. En net als bij de mens kunnen ook bij een organisatie onderliggende overtuigingen en/of onopgehelderde conflicten de oorzaak vormen voor problemen die het verwezenlijken van deze toekomstdromen in de weg zitten.

Bij het doorlopen van de poorten maak ik gebruik van verschillende – op iedere afzonderlijke poort toegepaste – technieken. Hieronder vallen:

  • socratisch coachen
  • transactionele analyse
  • familie -en organisatieopstellingen  (Bert Hellinger)
  • werken met beelden uit het onbewuste (C.G. Jung)

Lees meer →