Mind control

De kracht van onze gedachten en ons gevoel is enorm. Daarmee creëren wij de wereld om ons heen.

MIND CONTROL ALS ZELFSTURINGSINSTRUMENT

Mind control is op persoonlijk vlak toepasbaar bij het oplossen van problemen op het gebied van tussenmenselijke relaties, zakelijke relaties, gezondheid en financiën.

Behalve in de privé sfeer is Mind control ook zeer effectief in de professionele sfeer.
Bijvoorbeeld om gewenste zakelijke scenario’s naar je toe te trekken of moeizame onderhandelingen met derden succesvol te beïnvloeden. Of om sturing te geven aan jezelf door te leren in jezelf te geloven, je innerlijke stem te volgen en jezelf blijvend te motiveren, waardoor er altijd voldoende energie is om door te gaan.

Mind control zorgt voor een positieve programmering van jouw gedachten, gevoelens en gedrag. Je stopt met negatieve zelfbeelden en je ontwikkelt je innerlijke stem waardoor je met meer zelfvertrouwen sturing aan je leven kunt geven.

Open de folder over Mind control.