Begeleiding bij uw professionele ontwikkeling

Omgaan met je professionele ontwikkeling betekent stilstaan bij je verleden, verkennen van de mogelijkheden in het heden en conclusies trekken voor je toekomst

Werk is voor de moderne mens een belangrijke manier om zichzelf te ontplooien en voldoening te vinden. Steeds meer mensen hechten er belang aan dat het werk dat zij verrichten, hen ook daadwerkelijk vervult en inspiratie verschaft. En steeds meer organisaties zien in dat werktevredenheid van de mens binnen hun organisatie een belangrijk goed is om in te investeren.

De behoefte aan begeleiding bij uw professionele ontwikkeling kan vanuit uzelf alsook vanuit de organisatie  ontstaan. Begeleiding en coaching richt zich zowel op mensen die optimalisering  van hun professionele ontwikkeling binnen hun huidige (werk)situatie nastreven, alsook op mensen die een volledig nieuwe professionele weg in willen (of moeten) slaan.

Wat begeleiding voor u kan betekenen en wat u van mij mag verwachten

Welke van deze beide opties ook op uw huidige situatie van toepassing is, het uitgangspunt en de werkwijze zal hetzelfde zijn. Wij zullen ons richten op het formuleren van uw persoonlijke doelen, en onderzoeken wat nodig is om deze te kunnen bereiken. Wij zullen aandacht besteden aan uw werkomgeving, door te kijken naar de wijze waarop u uzelf positioneert en naar de rol die communicatie hierin speelt. In alle gevallen zal het ons streven zijn uw persoonlijkheid – in al zijn facetten – zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen in uw huidige of toekomstige werksituatie.

Uit deze aanpak blijkt al hoezeer onze professionele ontwikkeling samenhangt met onze persoonlijke ontwikkeling. De ervaring leert dat veel van de problemen waar mensen tegen aanlopen in een professionele sfeer, in feite geworteld liggen in hun eigen persoon, hun persoonlijke geschiedenis en/of overtuigingen over zichzelf. Om deze reden is voor uw professionele ontwikkeling, zelfkennis van essentieel belang. Hierdoor zult u uw kwaliteiten optimaal ontwikkelen, uw valkuilen weten te vermijden en uw uitdagingen aangaan, opdat u uw professionele kansen en mogelijkheden ten volste kunt gaan benutten.

Een greep uit mogelijke doelstellingen:

  • bewust worden van uw kracht en kwaliteiten
  • inzetten van al uw talenten
  • met plezier aan het werk zijn
  • ombuigen van hetgeen u belemmert
  • samenwerken ’ ik en de ander’, waar loop ik tegen aan?
  • leiderschap, welke stijl past bij mij?
  • effectief communiceren, hoe doe je dat?
  • omgaan met werkstress
  • creëren van een goede balans tussen zakelijk en privé
  • formuleren van concrete en haalbare doelen

In wat voor ’n situatie u zich ook bevindt, ik verheug mij erop u te begeleiden!

Neem gerust contact met me op voor meer informatie.

Hieronder staan 2 voorbeelden van professionele ontwikkelingstrajecten:

Andere personal coaching trajecten zijn: