Hoe werkt de kaartenreeks: DE REIS VAN DE HELD

Afbeelding EGO000-EGO_1000

Een Jungiaanse lezing van een eeuwenoud mythologisch thema dat diep binnen in ieder mens aan het werk is.

Ieder mens is een Held en ieder leven is een Reis met zijn eigen verhaal… ‘De Reis van de Held’ schetst aan hand van 22 archetypische afbeeldingen de ontwikkeling van het menselijk bewustwordingsproces.

De wetmatigheden die daaraan ten grondslag liggen waren al in de oudheid bekend, terug te vinden in mythologieën en religies uit oost en het west. Door de archetypische betekenis van ieder beeld te behouden en deze vervolgens te koppelen aan de Jungiaanse dieptepsychologie is er een kaartenreeks ontstaan die gebruikt kan worden voor het zichtbaar maken van ontwikkelings- en veranderprocessen in je persoonlijke- en professionele leven.

Door op te groeien in de ‘onttoverde wereld’ van het rationalisme, die zo typerend is geworden voor onze moderne westerse wereld, zijn wij het metafysisch aspect van ons bestaan vaak kwijtgeraakt maar voelen we intuïtief, dat het soms diep binnen in ons om aandacht vraagt.Vanuit deze invalshoek gezien gaat het bij de tweeëntwintig afbeeldingen om  het proces dat C. G. Jung de ‘herontdekking van de ziel’ noemde, een proces dat volgens hem, de mens tot heelheid kan leiden.

‘De Reis van de Held’ is tevens bedoeld om dit aspect niet alleen op het persoonlijk vlak uit te  werken maar ook deel te laten zijn van ons professionele bestaan, immers omvat dit een groot gedeelte van ons leven. Hierdoor is de reeks zeer geschikt voor mensen die in hun professionele leven met mensen in veranderprocessen te maken hebben. Deze methode biedt een verdiepingsslag door onbewuste inhouden bewust te maken waardoor het werken tijdens deze processen veel effectiever en authentieker wordt.

Hoe werkt het?

Wil je kennis maken met de kracht van projectie door de afbeelding op je in te laten werken waardoor je betekenis kunt geven aan de boodschap uit je persoonlijk onbewuste.

Als je wilt, kun je vervolgens ook nog de betekenis-kaart raadplegen: deze geeft je de archetypische waarde die sinds mensengeheugenis in ons symbolisch bewustzijn aanwezig is.

Om te kunnen zien waar je nu staat, zou je naar je plek in de reeks kunnen gaan kijken. Hierdoor krijg je informatie over: – jezelf in de gelaagdheid van de ontwikkeling van je bewustzijn, –    de eigenschappen/deugden die je moet gaan ontwikkelen om ‘de Reis’ goed te doorstaan, –    de 12 stadia die de Reis kent…waar je vandaan komt en waar je naar toe gaat.

Wil je door interactieve oefeningen ervaren hoe deze methode werkt waardoor je meer ervaart over: jezelf (de Held), waar je staat, wat je bezig houdt (je verhaal) en wat je moet gaan ontwikkelen (je doel),  geef je dan op via onderstaande link. In april 2017 zal ik een workshop organiseren in het Veerhuis te Varik.

www.annepauen.nl/contact

Over de illustrator- en auteur van de kaartenreeks: De afbeeldingen zijn ontworpen door Bob Claasen, student aan de Hogeschool der Kunsten te Utrecht. Bob benadrukt dat het proces dat het niet zo zeer een van vormgeving maar eerder een van een ingeving was. Voor hem voelde de ontwikkeling van de afbeeldingen als zijn eigen Reis.

De inhoudelijke kant is door Anne Pauen ontwikkeld. Anne heeft de kennis en vaardigheden van haar studie Assyriologie/Religiestudie gecombineerd met de Jungiaanse dieptepsychologie. Haar haar fascinatie voor oude wijsheids-tradities en psychologische processen hebben tot deze unieke uitleg van de kaartenreeks geleid. Als trainer en coach werkt zij met haar cliënten aan hun persoonlijke en professionele ontwikkelingsprocessen.