Visie

Wij baseren onze visie op een aantal overtuigingen die naar ons idee de basis vormen voor een nieuwe, gezonde kijk op mens en organisatie.

De eerste overtuiging

De eerste overtuiging is het geloof in de meerwaarde van investeren in duurzaam personeelsbeleid als lange termijn strategie. Duurzaamheid betreft niet alleen de materiële kant van een organisatie maar ook de personele kant. Hierbij speelt het welzijn van de mens een centrale rol. Iedere organisatie is zo gelukkig als de mensen die er deel van uitmaken. Lees meer…

De tweede overtuiging

Een tweede overtuiging is de noodzaak van een kritische kijk op de omgang met tijd. Tijd is in onze moderne samenleving een kostbaar goed geworden – een schaarsteproduct. Lees meer…

De derde overtuiging

Een derde overtuiging gaat over ‘denken’ als instrument van leiderschap. In onze ogen is denken alleen maar zinvol als het in een goede balans staat met het ‘voelen’ en het ‘doen’. Een mens bestaat niet enkel uit kennis, maar ook uit vaardigheden, talenten en een gevoelswereld. Leidinggevenden zijn het meest effectief als zij rekening kunnen houden met al deze aspecten van de mens in de organisatie. Lees meer…

Conclusie

De conclusie van BOG is dus dat de bewuste inzet van kwaliteit en talent van de mensen in een organisatie onze bouwstenen moeten zijn.
Leiderschap dat rekening houdt met een gezonde balans van denken, voelen en doen. Leiderschap met een gezonde omgang met tijd. Samen zorgt dit voor een optimale binding tussen mens en organisatie.
Duurzaamheid dus.