Trainingen

De drie poorten van de mens

In ons werk met mensen en organisaties werken wij vanuit ‘de drie poorten van de mens’: de poort van de ratio, de poort van de ziel en de poort van de materie. De poort van de ratio ontsluit zich via het denken, de poort van de ziel via het voelen en de poort van de materie via het doen. wij gaan ervan uit dat alle drie een evenredige behoefte aan ‘voeding’ hebben, en dat de mogelijkheid tot harmonie enkel kan ontstaan wanneer alle drie de poorten voldoende in ogenschouw worden genomen.

Tijdens uw proces zult u de verschillende poorten doorlopen: eerst zult u via het denken en voelen helder krijgen wat uw persoonlijke en professionele vraag is in het kader van het thema. Vervolgens zult u in de fase van het doen uitstippelen hoe u uw doelen stap voor stap kunt gaan verwezenlijken.

Inzet van de drie poorten bij organisaties

Ook organisaties benaderen wij vanuit de drie genoemde poorten. In onze ogen is een organisatie namelijk een levend organisme, wiens kracht en potentie gelijk staat aan de kracht en potentie van de mensen die deel van haar uitmaken. Ook een organisatie kan rationeel reflecteren op haar eigen sterkten en zwaktes. Tevens kan een organisatie naar aanleiding hiervan bepaalde visies, doelen en toekomstdromen formuleren. En net als bij de mens kunnen ook bij een organisatie onderliggende overtuigingen en/of onopgehelderde conflicten de oorzaak vormen voor problemen die het verwezenlijken van deze toekomstdromen in de weg zitten.