Over ons

Wij, dat zijn vijf ervaren trainers en twee jonge filosofen, die niet vies zijn van een zeker ‘idealisme’. Volgens ons staat ‘idealistisch ondernemerschap’ gelijkt aan een toekomst-georiënteerde visie en werkt daarmee als een inspirerende bron voor een duurzame kijk op ‘mens en organisatie’ in deze mondiale wereld.

Wij zien de crisis van heden de dag niet alleen maar als een economische crisis. Deze crisis gaat ook over zingeving en nieuwe doelen en confronteert ons met de vraag: En hoe nu verder?

Zodoende is deze tijd een tijd van kansen en noodzakelijke veranderingen. Zij, de tijd, vraagt om ‘herijken’ van onze kompas en om een kritische blik op de toekomst van de mens en de wereld om ons heen.

Vanuit deze visie willen wij met onze persoonlijke drijf en onze professionele expertise meewerken aan het proces van uw organisatie.

Anne Pauen

Anne PauenAnne Pauen is de initiatiefneemster van BOG. Vanuit haar ervaringen als Docente in het voortgezet onderwijs ontstond bij haar de wens trainingen te ontwikkelen die het principe ‘beleven’ tot basis van het pad naar kennis maken. Met dit principe als uitgangspunt heeft zij het systeem van ‘de drie poorten’ ontwikkelt, waarover onder het kopje ‘…’ meer te lezen valt.
Als coach heeft zij mogen ervaren hoe aandacht voor de mens de meest wezenlijke factor voor het ontwikkelen van talenten en het beleven van geluk is. Deze ingrediënten gecombineerd met een grote fascinatie voor innovatie- en ontwikkelingsprocessen bij mensen én organisaties, leidde uiteindelijk tot de geboorte van BOG.

Elmer Hendrix

Elmer HendrixIn 2001 kwam systemisch werk in mijn leven, en dat heeft een enorme persoonlijke impact gehad. Na diverse opleidingen in systemisch werk gevolgd te hebben (zoals familieopstellingen en organisatieopstellingen) heb ik uiteindelijk besloten om mij volledig op dit werk te richten.
Het bijzondere van het systemische werk is dat het als het ware de onderstroom van systemen (organisaties) laat zien. Het kijkt niet naar het symptoomniveau maar beweegt meteen naar de oorzaak. Pas wanneer we inzicht hebben in het werkelijke probleem is er ook ruimte om die problemen bij de wortel aan te pakken.

Het bijzondere van Bog is voor mij dat alle aspecten van het ‘mens zijn’ gezien worden. Het denken, het voelen en het doen. Ik vind het dan ook geweldig dat ik aan zo’n ‘compleet plaatje’ mag meewerken.

Hella Godee

Hella GodeeIk ben Hella Godee, 25 jaar, masterstudente wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Ik heb vakken mogen volgen aan de universiteiten van Amsterdam, Berlijn en Potsdam en heb mij gespecialiseerd in metafysica en Godsdienstwijsbegeerte. Wat mij motiveert mee te werken aan het initiatief van BOG? Filosofie de wereld in te brengen! Want daar hoort ze, wat mij betreft, thuis. Het verbaast mij na al die jaren nog altijd hoe diepgaand de filosofie mijn werkelijke, dagelijkse leven beïnvloedt: juist omdat zij liefde (filo-) voor de meest algemene wijsheid (Sophia) is, lijkt zij toepasbaar op vrijwel iedere concrete levenssituatie. Zo heb ik gemerkt hoe Heidegger mij hielp in het nemen van cruciale besluiten, Aristoteles mij deed inzien wat mijn vrienden tot zo goede vrienden maakte, Kierkegaard mij hielp moedig te zijn op momenten waar de angst mij om het hart sloeg, enz.
Vanuit deze ervaringen weet ik dat filosofie van onschatbare waarde voor het leven kan zijn. En het is mijn overtuiging dat deze waarde zich niet beperkt tot de waarde voor het individu, maar evenzeer geldt voor bedrijven en ondernemingen. Uiteindelijk is ook het individu op zoek naar een visie en een missie voor zijn leven, net zo als een onderneming zichzelf (als het goed is!) voortdurend de vraag stelt: ‘waar kom ik vandaan, waarvoor ben ik hier, en waar ga ik naartoe?’. De filosofie, zo hoop ik te kunnen laten zien, biedt voor al deze vragen een schatkamer aan (eigen)wijze antwoorden.

Marjolijn Knot
Beeldende Coaching en Training, Kunstzinnige Therapie.

Marjolijn KnotMarjolijn is een aandachtsvolle en gedegen coach en houdt van licht en diepgang tegelijk. Ze heeft een praktijk voor kunstzinnige therapie en werkt als trainer in verschillende settings. Ze heeft zich onder andere toegelegd op het inzetten van creatieve werkvormen in loopbaantrajecten. Zij is trots op het werk van BOG en levert haar bijdrage vanuit de overtuiging dat volle aandacht de basis is van verbinding – en dat verbinding wezenlijk is voor geluk. Verbinding met jezelf, verbinding met je taken, met je omgeving en met de samenleving. Beleven is daarbij een sleutelwoord: durven voelen wat je raakt. Graag neemt ze u mee in dit proces, via de creatieve werkvormen – altijd weer verrassend, met resultaten die je niet bedacht.

Thomas Lamers

Thomas LamersMijn naam is Thomas Lamers. Ik ben als jonge filosoof onderdeel van BOG omdat ik erin geloof dat verdieping, aandacht en verstilling positief kunnen bijdragen aan het personeelsbeleid van organisaties. En dat ‘gelukkige organisaties’ wezenlijk en op een praktische manier kunnen bijdragen aan een eerlijkere en gebalanceerdere wereld. Ik heb aan de UvA een Bachelor Wijsbegeerte gedaan en volg momenteel de Master Dramaturgie, een soort toegepaste theaterwetenschap. In tandem met een ervaren trainer hoop ik aan de trainingsdagen steeds een onverwacht perspectief te kunnen bieden. Ik kijk er naar uit om wederzijds inspirerende dagen voor u te organiseren.