De tweede overtuiging

Een tweede overtuiging is de noodzaak van een kritische kijk op de omgang met tijd.

Tijd is in onze moderne samenleving een kostbaar goed geworden – een schaarsteproduct. Tijd, of beter gezegd geen tijd hebben, hoort bij het equipement van ieder ‘succesvol’ mens. Vaak hebben wij hierbij niet in de gaten dat wij onszelf allang voorbij zijn gelopen. Dat we lijden aan het fenomeen van vervreemding. Vervreemding maakt ons gevoelig voor ontevredenheid en onverschilligheid. Het maakt ons gemakkelijk prikkelbaar. We voelen dan weinig tot geen binding met wat wij doen, met de mensen om ons heen, met de organisatie waarin wij werken. Het gevolg van de ervaring ‘geen tijd te hebben’ is stress. Stress zorgt ervoor dat wij onze geïnspireerde, creatieve en innovatieve kracht verliezen.

De winst van tijd nemen: betere resultaten.
Tijd nemen en tijd geven aan iets of iemand betekent aandacht en inlevingsvermogen ontwikkelen. Het zorgt voor het laten ontstaan van: een nieuw idee; een creatieve uiting; de oplossing van een probleem; het verkrijgen van inzicht. Alleen de mens die gezien wordt, en dus gewaardeerd, kan zich binden aan een ander en aan een organisatie. Alleen hij/zij zal bereid zijn en in staat zichzelf met al zijn kwaliteiten en talenten in te zetten. Duurzaamheid vertaalt zich in meer werktevredenheid, binding, inzet, motivatie en innovatie. En zorgt hiermee voor een gezonde en dynamische werkomgeving.