De eerste overtuiging

De eerste overtuiging is het geloof in de meerwaarde van investeren in duurzaam personeelsbeleid als lange termijn strategie.

Duurzaamheid betreft niet alleen de materiële kant van een organisatie maar ook de personele kant. Hierbij speelt het welzijn van de mens een centrale rol. Iedere organisatie is zo gelukkig als de mensen die er deel van uitmaken. Om een mens gelukkig te maken moet hij, naast het ontwikkelen van kennis en expertise, ook ‘gezien worden’ met al zijn kwaliteiten en talenten. Hier is aandacht voor nodig. Door aandacht te geven ontstaat binding. Binding met de organisatie en zijn doelen zorgt voor motivatie en inzet. Een gelukkige organisatie is een effectieve organisatie, waarin medewerkers beter werk leveren. Dat zorgt voor gelukkige consumenten en daar houden aandeelhouders van. Zo kan aandacht voor de mens leiden tot een opwaartse spiraal van positieve ontwikkelingen.

Uit onderzoek over leiderschap en bedrijfsstrategieën is gebleken, dat er een verschuiving gaande is in onze kijk op de positie van de mens in een organisatie. De ‘werknemer als middel in het productieproces’ verandert in de ‘werknemer als drager van kennis en expertise’, die pas uniek wordt door zijn kwaliteiten en talenten. Op deze manier wordt hij tot een belangrijk kapitaal van zijn organisatie. Investeren in het welzijn van de mens binnen de organisatie is in dit geval geen luxe meer maar een verstandige investering voor continuïteit en stabiliteit van een organisatie. Het gezamenlijk moreel kompas speelt hierbij een grote rol, het zorgt voor binding en geeft de organisatie een gezicht, zowel naar binnen als naar buiten toe.