De derde overtuiging

Een derde overtuiging gaat over ‘denken’ als instrument van leiderschap.

In onze ogen is denken alleen maar zinvol als het in een goede balans staat met het ‘voelen’ en het ‘doen’.

Een mens bestaat niet enkel uit kennis, maar ook uit vaardigheden, talenten en een gevoelswereld. Leidinggevenden zijn het meest effectief als zij rekening kunnen houden met al deze aspecten van de mens in de organisatie. Immers, kennis is ons pas echt eigen als wij de kennis hebben beleefd. Kennis heeft een anker nodig in de belevingswereld van het gevoel om te kunnen aarden. Kennis kan voortkomen uit denken, maar ook uit een dieperliggende vorm van weten. Wij noemen dat het innerlijk weten. Oftewel, onze intuïtie.

Ons gevoel en ons innerlijk weten zijn de eigenlijke stuurman en -vrouw aan boord als het om onze keuzes gaat. Beslissingen en meningen worden uiteindelijk altijd pas als goed en kloppend ervaren als zij ook in ons gevoel als ‘waar’ worden beleefd.
Om duurzaam leiderschap in de praktijk te brengen heb je tools nodig om in contact te treden met het denken en voelen van de mens in de organisatie.