Workshop ‘ DE REIS VAN DE HELD ‘ in het Veerhuis te Varik

Afbeelding EGO000-EGO_1000

DE REIS VAN DE HELD Een Jungiaanse lezing van een eeuwenoud mythologisch thema dat diep binnen in ieder mens aan het werk is.

Ieder mens is een Held en ieder leven is een Reis met zijn eigen verhaal…

De Reis van de Held schetst aan hand van 22 archetypische afbeeldingen de ontwikkeling van het menselijk bewustwordingsproces. Door de archetypische betekenis van ieder beeld te koppelen aan de Jungiaanse dieptepsychologie is er een kaartenreeks ontstaan die gebruikt kan worden voor het zichtbaar maken van ontwikkel- en veranderprocessen in je persoonlijke- en professionele leven.

In de ‘onttoverde wereld’ van het rationalisme, die zo typerend is geworden voor onze moderne westerse wereld, zijn wij het metafysisch aspect van ons bestaan vaak kwijtgeraakt. De Reis van de Held’ is tevens bedoeld om dit aspect niet alleen op het persoonlijk vlak uit te  werken maar ook deel te laten zijn van ons professionele bestaan, immers omvat dit een groot gedeelte van ons leven. Hierdoor is de reeks zeer geschikt voor mensen die in hun professionele leven als leidinggevende, trainer, coach of therapeut met mensen in veranderprocessen te maken hebben.

Deze methode biedt een verdiepingsslag door onbewuste inhouden bewust te maken waardoor het werken tijdens deze processen veel effectiever en authentieker wordt.