Home

DE REIS VAN DE HELD

Een metafoor voor de wetmatigheden tijdens veranderprocessen voor mens & organisatie

Wij komen veranderprocessen tegen als gevolg van reorganisatie op ons werk of in crisis momenten in ons persoonlijke en professionele leven.
Veranderingen horen dan wel bij het leven maar worden over het algemeen niet graag gezien.
Zij zorgen vaak voor onzekerheid, onrust, spanning, weerstand en angst.

Dit kan zich uiten in gevoelens en gemoedstoestanden zoals:

 • gebukt gaan onder zware verantwoordelijkheid
 • tegen je grenzen aanlopen
 • aan jezelf twijfelen
 • je niet meer thuis voelen in je relaties of op je werk
 • het leven best wel zwaar vinden.

Veranderingen zijn altijd confronterend en kunnen pas geaccepteerd worden als wij deze als zinvol ervaren. Pas dan kunnen wij ontdekken dat zij de potentie tot groei in zich hebben.

Op deze manier openen zij deuren waardoor :

 • nieuwe inzichten verworven kunnen worden
 • antwoorden op belangrijke vragen oprijzen
 • grenzen verlegd kunnen worden
 • angsten en weerstanden verdwijnen
 • doelen zichtbaar worden
 • een gevoel van binding ontstaat

Mijn insteek bij het begeleiden van individuele mensen en organisaties is het samen op zoek gaan naar hetgeen de verandering zinvol zou kunnen maken. Hierdoor wordt het voordeel van de verandering zichtbaar waardoor weerstanden verdwijnen en de motivatie ontstaat om gezamenlijk of als individu, aan een nieuw doel te werken.

Hiervoor heb ik een methode ontwikkeld vanuit de Jungiaanse dieptepsychologie die met archetypische beelden werkt. Deze beelden laten de wetmatigheden van veranderprocessen zien en maken zichtbaar waar wij staan in het proces, waardoor duidelijk wordt wat we nodig hebben om bij ons doel te komen.
Voor meer informatie kijk onder coaching & training.