Home

Een bedrijf moet een Ziel hebben net als een mens!

Deze uitspraak is afkomstig van Tim Cook, bestuursvoorzitter van Apple.

Zijn oproep dekt helemaal de lading van waar wij in geloven. Wij denken namelijk dat de Ziel van een organisatie het onvatbare deel is dat je niet kunt omschrijven maar ‘ach’ zo aanwezig is. Het is dat wat je voelt: de sfeer die er hangt, de uitstraling die er is, zowel naar buiten als naar binnen toe.

Wij zijn er voor organisaties die in de subtiele kracht van binding geloven.

Wij zijn er voor mensen die ook in hun professionele leven  hun ‘innerlijk weten’ willen betrekken.

Wij moedigen organisaties aan om keuzes te maken waardoor mensen hun werk als zinvol kunnen ervaren.

Wij staan voor eigenschappen zoals: scheppingskracht – moed – rechtvaardigheid – en wijsheid, omdat wij vinden dat deze een leiderschapsstijl waarborgen waarop mens & organisatie kunnen bouwen.

Wij zijn er voor iedereen die op zoek is naar denk- en belevingsmodellen die raken.

Wij gebruiken zowel oosterse als westerse filosofisch-psychologische concepten om bij ‘de kern’ te komen!

Hierbij horen archetypen zoals: HET SCHEPPENDE – HET ONTVANGENDE – HET EGO – DE MOED – DE BESCHEIDENHEID – DE GEESTDRIFT – HET NAVOLGEN – DE TOENADERING – HET DOORBIJTEN – DE VERSPLINTERING – DE TERUGKEER- HET ONPEILBARE – DE SCHADUW- HET ZICH HECHTEN – DE BENAUWENIS – DE VERDUISTERING VAN HET LICHT – DE TOCHT NAAR DE ONDERWERELD – HET MYSTERIE – DE INWIJDING – DE TEGENSTELLINGEN – HET HINDERNIS – DE PROJECTIE- DE ZELFREFLECTIE – DE OMWENTELING – DE VOLHEID – DE ONTWIKKELING – DE TRANSFORMATIE – HET ZACHTMOEDIGE – HET STILHOUDEN – DE LOUTERING – DE ONTWIKKELING – DE OPLOSSING – HET BEWUSTZIJN – DE INNERLIJKE WAARHEID – DE WIJSHEID – DE INTUÏTIE – DE VOLEINDING – HET ZELF –