Home

…NEEMT JE MEE OP EEN BOEIENDE REIS

De ‘School voor Bewustzijnsontwikkeling &  Bruto- organisatie- geluk’  gaan voor inhoud en diepgang op weg naar nieuwe doelen…

Wij zijn er voor mensen, die ook in hun professionele leven  hun ‘innerlijk weten’ willen betrekken.

Wij moedigen mensen aan, die op een keerpunt in hun leven staan, om keuzes te maken waardoor zij hun leven ‘weer’ als zinvol kunnen ervaren.

Wij staan voor eigenschappen zoals: scheppingskracht – moed – rechtvaardigheid – en wijsheid, omdat wij vinden dat deze een leiderschapsstijl waarborgen waarop mens & organisatie kunnen bouwen.

Wij zijn er voor mensen, die op zoek zijn naar denk- en belevingsmodellen die raken.

Wij gebruiken zowel oosterse als westerse filosofisch-psychologische stromingen om bij de kern van ‘je- Zelf’ te komen!

Hierbij horen archetypen zoals: HET SCHEPPENDE – HET ONTVANGENDE – HET EGO – DE MOED – DE BESCHEIDENHEID – DE GEESTDRIFT – HET NAVOLGEN – DE TOENADERING – HET DOORBIJTEN – DE VERSPLINTERING – DE TERUGKEER- HET ONPEILBARE – DE SCHADUW- HET ZICH HECHTEN – DE BENAUWENIS – DE VERDUISTERING VAN HET LICHT – DE TOCHT NAAR DE ONDERWERELD – HET MYSTERIE – DE INWIJDING – DE TEGENSTELLINGEN – DE HINDERNIS – DE PROJECTIE- DE ZELFREFLECTIE – DE OMWENTELING – DE VOLHEID – DE ONTWIKKELING – DE TRANSFORMATIE – HET ZACHTMOEDIGE – HET STILHOUDEN – DE LOUTERING – DE ONTWIKKELING – DE OPLOSSING – HET BEWUSTZIJN – INNERLIJKE WAARHEID – DE WIJSHEID – DE INTUÏTIE – DE VOLEINDING – HET ZELF –